Brand & Industriskydd AB

Ring oss på: 020-357 357

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

sba hjulFrån den 1 januari 2004 gäller lagen om skydd mot olyckor (LSO). Ett av syftena med lagändringen var att öka medvetenheten om brandskyddsfrågor hos verksamheter och den enskilde. 
Ansvaret för brandskyddsarbetet ligger hos både ägare av en fastighet och dess nyttjanderättshavare (tex. hyresgäst). Man ska på ett organiserat arbetssätt planerar, dokumenterar, kontrollerar och följa upp sitt arbete med brandskyddet. För att uppfylla de krav som lagen ställer på de ansvariga ska man upprätta dokumentation för sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA). Kravet på systematiskt brandskyddsarbete gäller i princip alla arbetsplatser, företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.
Genom ett fungerande SBA skyddas ni verksamheten, medarbetare och värdefulla inventarier från uppkomsten av brand. Och om brand ändå uppstår kommer konsekvenserna av branden minimeras.
 
Vårt SBA omfattar givetvis system för brandskyddskontroller med tydliga instruktioner på vad som ska kontrolleras, utbildning av personal och övning inför olika scenarier etc. 
 
Vi kan hjälpa till och ta fram, uppdatera eller effektivisera ert systematiska brandskyddsarbete. Våra SBA konsulter har stor erfarenhet av arbete med systematiskt brandskyddsarbete.
 
B4 Fire loggaWebbaserat SBA – B4 Fire
 
B4 Fire är ett webbaserat system som ersätter pärmar och blanketter och ger Er full kontroll över verksamhetens säkerhetsarbete. Med stöd av systemet kan ni uppfylla krav från kravställare såsom räddningstjänst och arbetsmiljöverket.
Systemet ger Er frihet att överföra befintlig SBA-dokumentation eller upprätta ny dokumentation med hjälp av Befintliga mallar. B4 Fire passar alla typer av företag och verksamheter. Systemet är utbyggbart med flera moduler och kan enkelt anpassas efter verksamhetens behov för att hantera verksamhetens hela säkerhetsarbete.
 
Med B4 Fire får:
• Ansvariga en helhetsbild över säkerhetsstatusen på verksamhetens samtliga anläggningar.
• Personalen ökad förståelse för säkerhetsarbetet genom kommunikation och information via systemet.
• Verksamheten en tryggare arbetsmiljö genom att personal kan fånga upp och rapportera risker i verksamheten via systemets funktioner för tillbudsrapportering.
• Ansvariga får påminnelser via e-post att genomföra kontrollronder och åtgärdande av brister.
• Ansvariga beslutsunderlag att fokusera företagets resurser på de mest effektiva åtgärderna.
• Ni möjlighet att få underhållsrapporter från Brand & Industriskydd levererade direkt i systemet med tydlig överblick av brister och åtgärder.
• Ansvariga möjlighet att beställa åtgärder för avvikelser via systemet.
• Ni möjlighet att värna om miljön genom att minska hanteringen av papper och utskrifter.
 
Komplettera med B4 Fire PRO så får ni:
• Fullständig kontroll över ritningar (gör era egna utrymningsplaner) 
• Tillgång till systemets alla moduler och funktioner ?
• Möjlighet att hantera budgeteringsunderlag via systemet
 
Tillvalsmoduler
Risk Management/Incidentkontroll 
Facilities (IT/Data och egna anpassningar) 
Säkerhet (inbrottslarm, lås och passersystem) 
Farlig verksamhet 
Arbetsskydd
Insatsplaner
 

Kontakta oss gärna

Supportgruppen
020-357 357
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ring oss på: 020-357 357

 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Här finns vi

Osby - Huvudkontor Stockholm Växjö

Halmstad

Svedala  

 

 

Kontaktuppgifter

 

Hitta oss även på

  facebook linkedin